Vážení, obracíme se na vás s upozorněním na situaci v oblasti osvětlování, které se stalo, jako mnoho dalších oborů, předmětem bulvarizace a jednoduchého zisku na základěšíření poplašných zpráv.

Jsme jedni ze zástupců strany, která je mediálně nezajímavá, neboť pro nás platí odpovědnost vyplývající ze stávající reality, práva, norem, fyziky a matematiky. Nemůžeme zazářit hedlinovými pojmy jako je „světelné znečištění“, nebo „světelnýsmog“, ani tvrzením, že modrá složka světla, která je mimochodem obsažena i ve spektru Měsíce, je toxická. Modrá složka světla může za určitých okolností ovlivnit nepříznivě například cirkadiální rytmy. Ovšem k tomu dochází při poměrně značných intenzitách osvětlení a po delší době působení, které nejsou obvyklé při běžném pobytu ve venkovním prostředí. Naopak absence modrého světla významně ohrozí bezpečnost, kriticky sníží viditelnost chodců i překážek, změní barvy předmětů, omezí periferní vidění nezbytné pro bezpečný pohyb v noci.

Proto považujeme za nutné upozornit vás na jednostrannost obsazení diskusního pořadu Fokus VM na téma Budiž světlo a požadujeme, pro nutnou vyváženost pořadu, aby byli do diskuze přizváni následující osobnosti: Doc. Ing. Tomáš Novák, PhD., předseda celorepublikového spolku, Česká společnost pro osvětlování, Jiří Tesař, předseda pobočného spolku Liberec, Česká společnost pro osvětlování a zástupce Policie ČR – Kpt. Ing. Pavel Fiala, PhD.

S úctou Jana Krupičková tajemnice České společnosti pro osvětlování, regionální skupina Praha

V Praze 11. prosince 2019

V příloze:Tiskové prohlášení odborníků ke “škodlivosti modrého světla“ ve veřejném osvětlení Aktuální seznam signatářů tohoto prohlášení (mimo jiné 3 profesoři, 3 docenti, 6 soudních znalců) Více na webových stránkách www.modresvetlo.cz