Pozvánka na online konferenci 25. listopadu 2020

Cílem konference je informovat projektanty a hodnotitele osvětlení, ale i širší odbornou veřejnost zabývající se osvětlením budov nebo hodnocením energetické náročnosti budov v rámci jiných míst spotřeby, o nejnovějších normativních a legislativních požadavcích kladených na osvětlení a na hodnocení energetické náročnosti osvětlení v budovách, doplněných informacemi o moderních a efektivních osvětlovacích zařízeních a systémech včetně řízení osvětlení