naše historie

HISTORIE ČSO

Hlavní spolek Česká společnost pro osvětlování byl založen dle původní zakládající listiny Karlem Froňkem, Ing. Danou Vápeníkovou, doc. Ing. Josefem Lindou, CSc, a Ing. Tomášem Maixnerem dne 21. 10. 1991 v Plzni. Na valné hromadě, která se konala v následujícím roku, byl tajným hlasováním zvolen prvním předsedou společnosti Ing. František Šesták a radu společnosti tvořili pánové Karel Froněk, prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing Tomáš Maixner a doc. Ing. Jiří Plch, CSc. Společnost byla tehdy a dodnes je aktivní především v regionech Plzeň a Ostrava. Tyto pobočné spolky zdatně a férově soutěží v pořádání konferencí, ale i na řadě odborných studií. To samozřejmě s pomocí ostatních pobočných spolků.