vítejte

Česká společnost pro osvětlování Praha, pobočný spolek obnovuje svoji činnost k datu 27.6.2019 a navazuje tak na dlouholetou tradici odborné činnosti pražských světelných techniků, kteří byli významnou skupinou v dobách, kdy společnost pro osvětlování spadala pod někdejší vědeckotechnickou společnost.

O nás

ČSO Praha

Pobočný spolek Praha byl obnoven 27. června 2019. Jeho vedení je složeno z členů přípravného výboru. Předsedou byl zvolen Ing. Tomáš Maixner, místopředsedou doc. Ing. Jan Kaňka. Ph.D., hospodářem Ing. Marcel Pelech a kontrolorem pan Jiří Hochman. Pobočný spolek nijak nevymezuje oblast, ve které chce působit. To ostatně dokládá složení výboru z odborníků z oboru denního i umělého osvětlení a také činnost, které se věnovali členové výboru ještě před založením pobočného spolku. Ať už to byla kritika Pražských stavebních předpisů či snaha o rozumný náhled na problematiku podílu modré složky světla ve spektru svítidel veřejného osvětlení: www.modresvetlo.cz

 

Prohlášení ČSO Praha

Posláním ČSO, pobočného spolku Praha jsou především tyto tři body:

 

první bod

Rozšiřovat znalosti

Šíření znalostí z oblasti světelné techniky a oborů souvisejících, o jejich významu a využití.

druhý bod

Sdružovat odborníky a poskytnout prostor pro pravidelné diskuze

Navazujeme na historii někdejšího spolku jako původní odborné platformy pro sdružení odborníků v tomto oboru, abychom si mohli společně vyměňovat zkušenosti, diskutovat o nových tématech.

třetí bod

Prokazovat fakta

I v našem oboru se bohužel v posledních letech objevují dezinformace a víme, že vyplývající především z neznalosti. Tyto se pak zkratkovitě šíří bohužel i mediálním světem. Naším cílem je mimo jiné také uvádět zkreslené informace na pravou míru, dokládat k našim tvrzením fakta, výpočty a vědecké argumenty. Věříme, že tvrzení musí být vždy podloženo fakty a že fakta musí být respektována.

O nás

Činnost ČSO Praha

Česká společnost pro osvětlování je organizátorem odborných přednáškových akcí, konferencí, aktivně se podílí na vytváření právních předpisů v oboru, na spolupráci při tvorbě hygienických předpisů, technických norem, podporuje publikační činnost a spolupráci s redakcemi odborných časopisů z oboru světla a osvětlování, spolupracuje s vysokými školami v rámci výuky osvětlování, se zahraničními oborovými společnostmi, např. se Slovenskou světelně-technickou společností, a rovněž s Národním komitétem Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE). Česká společnost pro osvětlování Praha, pobočný spolek je také prostřednictvím působení jejich stávajících členů dlouholetým partnerem konferencí CANDELA. Tuto konferenci organizuje již 9. rokem společnost: B.I.D. services, s.r.o.